Søknadsskjema for opptak til bachelorprogrammet i bevegelige bilder